חיפוש: הדרור

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514531961א.מ. פירמידה בע"מחברה פרטיתפעילה
510275894חברת חלקה 174 בגוש 6747 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510275886חברת חלקה 175 בגוש 6747 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510234693חלקה 719 6021 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514525542ל.מיליס אחזקות בע"מL.MILIS HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
 1