חיפוש: הדקל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513437517אמין מערכות מים בע"מAMIN WATER SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
514615046אקוונוס אנרג'י בע"מAQUANOS ENERGY LTDחברה פרטיתפעילה
514891910אקוונוס ייעוץ בע"מAQUANOS CONSULTING LTDחברה פרטיתפעילה
 1