חיפוש: הגר"א

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513586453א.ד.מ. שרותים ונקיון בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513452813ברדור מיגון אלקטרוניקה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514465467גוד ריהוט בע"מחברה פרטיתפעילה
514544535הד מעליות הנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
512455932חשמל כרמי שיווק וסיטונאות מוצרי חשמל- פ.א.י בע"מחברה פרטיתפעילה
514546902טי.קיי. איכות שירותים בע"מT.K. QUALITIES SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
514718428מדפסות פלוס בע"מחברה פרטיתפעילה
513459974נ.ס.ק. שירותי ניהול וכח אדם בע"מחברה פרטיתפעילה
513499210עץ הדעת ברכה ושפע (2004) בע"מחברה פרטיתפעילה
514074541פרינטק מיכון משרדי בע"מחברה פרטיתפעילה
513336453קריסטל נובה (ישראל) בע"מחברה פרטיתפעילה
 1