חיפוש: הגר"א

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513524165הנאמן א.מ.ן יזמות ניהול ופקוח בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512115973טויאמה בע"מTUYAMA LTD.חברה פרטיתפעילה
514933480ייזום ריינס בע"מYEZUM RAINES LTDחברה פרטיתפעילה
514629492מעלות הארץ מודיעין עילית בע"מחברה פרטיתפעילה
511619090משה גג יזמות בניה והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
514933498פינת בר אילן בע"מPINAT BAR ILAN LTDחברה פרטיתפעילה
513671909פנינת העיר בני ברק בע"מחברה פרטיתפעילה
540166790קבוצת בן זכאי 39 בני ברקשותפות כלליתפעילה
513915090רשת קובי הפצות בע"מRESHET KOBI HAFAZOT LTDחברה פרטיתפעילה
511616047ש.מ.א.א. ניהול ויזום פרוייקטים בע"מS.M.A.A. MANAGEMENT AND PROJECT PROMOTION LTD.חברה פרטיתפעילה
512210899שערי שלום - חברה ליזום פיתוח והשקעות בע"מSHAARAY SHALOM - ENTERPRISE, DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LTD.חברה פרטיתפעילה
 1