חיפוש: האירוסים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513387480אנ.ג'י ליירס בע"מN.G. LAYERS LTDחברה פרטיתפעילה
514422948אפש - גור בע"מEPS-GUR LTDחברה פרטיתפעילה
514301720חברה לפיתוח כדורסל נשים בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514415082טלנר תקשורת בע"מחברה פרטיתפעילה
511712846ש.ל.א. תעשיות אלקטרוניקה בע"מS.L.O. ELECTRONIC INDUSTRIES LTDחברה פרטיתפעילה
 1