חיפוש: האורגים 16

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514385624משכנות שמעון ובית מרים בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
512551771נטו סנטר סחר בע"מחברה פרטיתפעילה
513010694ערביקה בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513687129פולו סטאר מסחר בע"מPOLO STAR TRADE LTDחברה פרטיתפעילה
520026667קי בי ע קבוצת בוני ערים בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה
540175866שיווק רפידשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
513312207שי-מור שירותי מזון ומאפה בע"מחברה פרטיתפעילה