חיפוש: ד. נ. גליל עליון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511902397מוצרי נייר עמיר 1993 חברה בע"מAMIR PAPER PRODUCTS CO.1993 LTD.חברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
550018113עמיר טקסטיל הלבשה - הדפסהשותפות מוגבלתמחוקה
 1