חיפוש: ד.נ. צפון יהודה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540173267מוצרי מתכת אורן-עציוןשותפות כלליתפעילה
540172269פלנרו עציון(1989)שותפות כלליתפעילה
550015549תעשיות כפר-עציוןשותפות מוגבלתפעילה
 1