חיפוש: ד.נ. משגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511674061אופטי מד בע"מחברה פרטיתפעילה
511636730בני רזניק בע"מBENNY RESNICK LTDחברה פרטיתפעילה
550014062נוף - נופים ,שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
540209566רודאי פ.ל.ר שותפות כלליתROADEYE F.L.R GENERAL PARTNERSHIPשותפות כלליתפעילה
 1