חיפוש: ד.נ. ים המלח

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550015473חניון עין גדי(1996)שותפות מוגבלתמחוקה
512095134טיולי חוויה - טיולים ברכב מידברי בע"מTIULEI HAVAYA - DESERT VEHICLE TOURS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
550013122מרכז מזון - עין גדישותפות מוגבלתמחוקה
550009633עין גל-פוליאוריטןEIN GAL - POLYURETHANEשותפות מוגבלתפעילה
 1