חיפוש: ד.נ. חפר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511912602גודבייר שיווק ישיר 1994 בע"מחברה פרטיתמחוקה
511513889חברת נטפים מגל תעשיות (1990) בע"מNETAFIM MAGAL INDUSTRIES (1990) CO. LTD.חברה פרטיתבפרוק מרצון
550002588נטפים מגלשותפות מוגבלתפעילה
 1