חיפוש: ד.נ. חוף הכרמל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512354234המעיין - פארק בילוי ודייג בע"מחברה פרטיתפעילה
512477035מעיין צבי תיירות בע"מחברה פרטיתפעילה
511895674סקופוס - מעיין צבי בע"מחברה פרטיתפעילה
 1