חיפוש: ד.נ. הערבה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513349746מנהלת אזור התעשיה שלהב בע"מחברה פרטיתפעילה
 1