חיפוש: ד.נ. הנגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511400004אשר את שעיה בע"מחברה פרטיתמחוקה
511370058ג.ק. דותן, עסקי חקלאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
540182433גל שתילשותפות כלליתמחוקה
 1