חיפוש: ד.נ. הנגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513851535אורים סוסיאדה בע"מORIM SUSIADA LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540189990המעין - אשכולשותפות כלליתמחוקה
 1