חיפוש: ד.נ. הנגב, מושב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540174844לילך ייצור ושיווק מוצרי חקלאותLILACH PRODUCTION & MARKETING OF AGRICALTURAL PRODUCTSשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
 1