חיפוש: ד.נ. אשרת קבוץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
520035601טבעול מימון (1986) בע"מחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
 1