חיפוש: ד.נ.מ. הגליל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512971433סברס - רשת מסעדות בקיבוצים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1