חיפוש: ד.נ מעלה הגליל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511539900כברית בע"מKABRIT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511876146מעוף גליל מערבי (מ.ג.ה.) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1