חיפוש: ד.נ מזרח בנימין

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511561318א.א. פלס בע"מחברה פרטיתמחוקה
512561895ברג מ. יוזמות בע"מBARG M. ENTERPRISES LTDחברה פרטיתפעילה
511771354ברכנה בע"מBARKANA LTD.חברה פרטיתמחוקה
511296170בתי מטה בנימין בע"מחברה פרטיתפעילה
510572936יוסף בן יוסף מודד מוסמך בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513410407ע.נ. משיק בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1