חיפוש: ד.נ כורזים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540169927עופרה חקלאותשותפות כלליתפעילה
511411456ער - אציל חקלאות מתקדמת בע"מAR - AZIL ADVANCED AGRICULTURE LTD.חברה פרטיתמחוקה
511684623פרי אלמגור - תעשיות בע"מחברה פרטיתמחוקה
540169919רננית חקלאותשותפות כלליתמחוקה
 1