חיפוש: ד.נ חוף אשקלון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511908154ביו ברייט תעשיות בע"מBIO BRIGHT INDUSTRIES LTD.חברה פרטיתפעילה
511890212ביו ברש (1993) בע"מBIO BRUSH (1993) LTDחברה פרטיתמחוקה
550018279גש"ר רוחמהשותפות מוגבלתפעילה
512490053מגה באי בניה מתקדמת ומבנים ניידים בע"מMEGA BUY ADVANCED CONSTRUCTION & MOBILE HOUSES LTDחברה פרטיתפעילה
 1