חיפוש: דרך מנחם בגין 48

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
560014094MOST INVEST LIMITEDחברת חו"לפעילה
512924655איי אס או אינשורס סרביסס אופיס אוף ישראל בע"מI S O INSURANCE SERVICES OFFICE OF ISRAEL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511775835בכורים מ.ג. סוכנות לביטוח (1993) בע"מBIKURIM M.G. INSURANCE AGENCY (1993) LTDחברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
513432781גורוני הפקות בע"מGORONI PRODUCTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
540180262זיו האפט , רואי-חשבוןשותפות כלליתפעילה
510821424חברת אירגון ושיטות או"ש (1979) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512993767טלטל - כלל סוכנות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512409368י.ט.ב.ה. ניהול ואחזקות בע"מY.T.B.H. MANAGEMENT & HOLDINGS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
540170982כהן אייל יהושע,רואי חשבוןשותפות כלליתפעילה
510479355כלל בו בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512572322כלל נכסים מניבים בע"מCLAL INCOME GENERATING ASSETS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512129222ניולוק מערכות פיננסיות (1995) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510486202סביר קבלנים בעמחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
510158355סיני שמאות וייעוץ בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510514904שומה, חב ישראלית לשמאות בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1