חיפוש: דרך מנחם בגין 11

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540244506דרזנין רמאן ושות'שותפות כלליתפעילה
514199694ה.ע.ס.ט. & כ.ט. נכסים והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
514909902האחים רוגובין בע"מROGOVIN BROTHERS LTDחברה פרטיתפעילה
515297679הולנד ישראל נדל"ן מניב בע"מחברה פרטיתפעילה
540208220הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבחשותפות כלליתפעילה
514641372הירקון 14 רייק 38 בע"מHAYARKON 14 RAYK 38 LTDחברה פרטיתפעילה
514497171הליסטר קבוצת מחקר בע"מHALISTER RESEARCH GROUP LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513964841המושבה האמריקאית החדשה בע"מTHE NEW AMERICAN COLONY LTDחברה פרטיתפעילה
514972017העמדות 4 בת ים רייק 38 בע"מHAAMDOT 4 BAT YAM RAYK 38 LTDחברה פרטיתפעילה
510910334הרבור גרופ ישראל (ה.ג.י.) בע"מHARBOR GROUP ISRAEL (H.G.I.) LTDחברה פרטיתפעילה
510414360השקעות פלינטר בעמחברה פרטיתפעילה
514614197ווינד פלאואר בע"מWIND FLOWER LTDחברה פרטיתפעילה
514980960ווינד פלאואר שתיים בע"מWIND FLOWER TWO LTDחברה פרטיתפעילה
513140616ווינטקס טכנולוגיות בע"מWINTEX TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
514400936וויסייד סולושיינס בע"מYSIDE SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
511938706וול קאר בע"מWELL CARE LTDחברה פרטיתפעילה
514527035ז. תירוש ניהול בע"מZ. TIROSH MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
510029572זכרון מאיר בעמחברה פרטיתפעילה
512969783ח. מ. ניצן בע"מH.M.NITZAN LTDחברה פרטיתפעילה
514155332חברת ה.ג.י פנד (ישראל) שותף כללי בע"מH.G.Y FUND (ISRAEL) GENERAL PARTNER COMPANY LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון