חיפוש: דרך מנחם בגין 11

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514799923ביה"ס לטניס כפר שמריהו בע"מחברה פרטיתפעילה
514299544בייקר טילי יועצים (ישראל) בע"מBAKER TILLY CONSULTANTS (ISRAEL) LTDחברה פרטיתפעילה
512724956בירן צ. החזקות (1999) בע"מחברה פרטיתפעילה
513593996בירן צ. השקעות (2004) בע"מBIRAN Z. INVESTMENTS (2004) LTDחברה פרטיתפעילה
514169432בית יובלים בע"מBEIT YUALIM LTDחברה פרטיתפעילה
514949163בלאק וויק אנד בלאק וויקאנד בע"מBLACK WEEK AND BLACK WEEKEND LTDחברה פרטיתפעילה
510043656בן צור את דרויאנוב בעמחברה פרטיתפעילה
520016106בנק אוצר החייל בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה
512884651ברגרזון חברת עורכי דיןBERGERSON LAW FIRMחברה פרטיתפעילה
512920059ברגרזון שאול - חברת עורכי דיןחברה פרטיתפעילה
511745572ברושים נאמנים בע"מחברה פרטיתפעילה
514738160ברנד סטוק בע"מBRAND STOCK LTDחברה פרטיתפעילה
514855436ברסה יזמות נדל"ן 2013 בע"מחברה פרטיתפעילה
510762941בר-ען השקעות כלליות בע"מחברה פרטיתפעילה
515279016ברקת מימון בע"מBAREKET FINANCE LTDחברה פרטיתפעילה
515187326ברקת קפיטל בע"מBAREKET CAPITAL LTDחברה פרטיתפעילה
513598136בשמיים פתרונות נדל"ן בע"מחברה פרטיתפעילה
513837583ג. פ. י החזקות בע"מG. P.Y HOLDINGS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
514985142ג.ד - ב.א החזקות (ייעודית) (2013) בע"מG.D - B.A HOLDINGS (YIUDIT) (2013) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514916170ג.ל.י אקוויטי פיננס ישראל בע"מG.L.I EQUITY FINANCE ISRAEL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון