חיפוש: דרך מנחם בגין 11

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515289577אנרגיה טובה א.ד מימון ונכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
514227198אנרג'י-שערי העיר-ניהול- אס. אן. ד. א. בע"מENERGY - GATES OF THE TOWN - MANEGMENTS - S.N.D.A LTDחברה פרטיתפעילה
512042045אס. קיו. לינק בע"מS.Q. LINK LTD.חברה פרטיתפעילה
514512045אס.אפ. סולאר פרופיט בע"מS.F. SOLAR PROFIT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514408947אסיה קארגו מטענים בע"מחברה פרטיתפעילה
513139030אסקיולינק אחזקות (2001) בע"מSQLINK HOLDINGS 2001 LTDחברה פרטיתפעילה
513516138אסתטיקה מרכזים רפואיים (אילת) בע"מESTHETIC MEDICAL CENTERS (EILAT) LTDחברה פרטיתפעילה
513536417אפרים אליגולא, עורך-דיןEFRAIM ELIGULA, ADVOCATחברה פרטיתפעילה
510597842אפרים רוגובין בעמחברה פרטיתפעילה
514326255אפרת יובלים בע"מEFRAT YUVALIM LTDחברה פרטיתפעילה
514460229אקונרג'י סאן בע"מECONERGY SUN LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514530419אקונרג'י פלאואר 2 בע"מECONERGY FLOWER 2 LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
514274653אקזיט - פיתוח ובינוי בע"מחברה פרטיתפעילה
513006593אקזיט (ל.י.ד.א.ש.) - בית השקעות בע"מEXIT (L.Y.D.E.S.) INVESTMENTS HOUSE LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514477835אקזיט גרופ - (ל.י.ד.א.ש.) בע"מחברה פרטיתפעילה
515179224אקזיט יובלים אלנבי בע"מEXIT YUVALIM ALLENBY LTDחברה פרטיתפעילה
514151976אקזיט יובלים בע"מEXIT YUVALIM LTDחברה פרטיתפעילה
514422021אקזיט פיתרונות סביבתיים בע"מEXIT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
514487453אקזיט פרויקטים בע"מEXIT PROJECTS LTDחברה פרטיתפעילה
515102937אקסבריין בע"מXBRAIN LTDחברה פרטיתפעילה