חיפוש: דרך העצמאות 51

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511278004ישרא-טייר סחר (1988) בע"מISRA-TIRE TRADING (1988) LIMITEDחברה פרטיתפעילה
510435050כ.ל.נ. בעמחברה פרטיתפעילה
511519415כביר - חברה לבנין בע"מKABIR - HOUSING CORPORATION LTD.חברה פרטיתמחוקה
510416340כלן סוכנויות (1963) בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
510794274ליאור מוצרי מזון ומכלת בע"מחברה פרטיתפעילה
510416266נ.נ.ב. נכסים בעמחברה פרטיתפעילה
510013790נור מפעלים כימיים בע"מחברה פרטיתפעילה
510435969נורלית בעמחברה פרטיתפעילה
510210347נעם בע"מחברה פרטיתפעילה
511359374סטאר - שרותי ספנות וסחר בע"מSTAR - SHIPPING & TRADE SERVICES LTD.חברה פרטיתמחוקה
511909285ספארי - און בע"מחברה פרטיתפעילה
510845266פ.ש.א. סחר והשקעות בע"מחברה פרטיתמחוקה
511079519פנסול בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514816438פרידלנדר-גולן סוכנויות בע"מחברה פרטיתפעילה
550016778קפה אווא - מיכאל ריינר שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
513237420ר.א.א.ש נכסים וניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
513720995רוט את שאהין - חשבונאים וחשבי שכר בע"מROTH & SHAHEEN ACCOUNTANTS AND SALARY ACCOUNTERS LTDחברה פרטיתפעילה
513331975רון בן מיור את צבי לוינסון עורכי דיןRON BEN MAYOR & ZVI LEVINSON LAW OFFICESחברה פרטיתבפרוק מרצון
511765398שטרן,אברדם את וייסקופף חברה לנאמנות בע"מSTERN, ABERDAM & WEISSKOPF TRUST COMPANY LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
511122475שמקו בע"מחברה פרטיתפעילה