חיפוש: דרך הים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510089253מלונות מרים בעמחברה פרטיתפעילה
514635937מלי קובה - עורכת דיןחברה פרטיתפעילה
513582403ממתקי חורב בע"מחברה פרטיתפעילה
510558364מעון יששכר בעמחברה פרטיתפעילה
510181092מעונות קטה בע'מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511536641מעונות קרית אתא בע"מחברה פרטיתמחוקה
510046675מעונות רסקו על הכרמל המערבי בעמחברה פרטיתפעילה
510689854מפגש נעמן בעמחברה פרטיתפעילה
512048349מפתח הכסף בע"מSILVER KEY LTDחברה פרטיתמחוקה
511243255מצב טכנולוגיה חדשנית שמושית בע"מחברה פרטיתמחוקה
511192460מר שלדון בע"מחברה פרטיתמחוקה
514567106מרי אש בע"מחברה פרטיתפעילה
512103672מרכז הנצנים (1818) בע"מחברה פרטיתפעילה
511259236מרכז סיטונאי א. אנט בע"מחברה פרטיתמחוקה
514675768משאבות דר' לסוכין (פלקין) בע"מDR.LESOKHIN (FALKIN) PUMPS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513609982משאבות פלקין בע"מFALKIN PUMPS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511364242משרתי המלך בע"מKING'S SERVANTS LTD.חברה פרטיתמחוקה
510437379מתקני חשמל - טלטון בע"מחברה פרטיתפעילה
514181262נ.א. אספקת שירותים לרפתות בע"מחברה פרטיתפעילה
511466674נופי גולדה (1990) בע"מחברה פרטיתמחוקה