חיפוש: דרך בן גוריון 11

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512771742משען אי.או. - מתן שרותי עזר לנפגעים בע"מחברה פרטיתפעילה
512991944נ.ח.מ. השקעות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514030485פאלאנקס בע"מPHALANX LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1