חיפוש: דקר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511753592גן - אפ בע"מGAN - UP LTD.חברה פרטיתפעילה
514677384ישראל לוי אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
514844570מד סרף בע"מMED SURF LTDחברה פרטיתפעילה
512003450מוריס קאהן אחזקות 1994 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513720797רידמיקה בע"מRIDMIKA LTDחברה פרטיתפעילה
 1