חיפוש: דנ משגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513632018גלובל התקני ביטחון בע"מGLOBAL SECURITY DEVICES LTDחברה פרטיתפעילה
513100834גליל מיקרופרופ בע"מGALIL MICROPROP LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514260215לפלאס בע"מLAPLACE LTDחברה פרטיתפעילה
 1