חיפוש: דן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515205029אליהו השקעות לעתיד (2015) בע"מELIAHU INVESTMENTS FOR THE FUTURE (2015) LTDחברה פרטיתפעילה
514402361יזמות והצלחה מרובה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514823202כחל - כלכלית חשיבה לעתיד בע"מKHL - ECONOMIC FUTURE THINKING LTDחברה פרטיתפעילה
514402379כלים שלובים וברכה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512344136מגניאל בע"מMAGNIEL LTDחברה פרטיתפעילה
515217354ס.א.ל מסחר מתקדם בע"מS.A.L ADVANCE TRADING LTDחברה פרטיתפעילה
514279967שיש ואבן יוסקה בע"מMARBLE & STONE YOSSKE LTDחברה פרטיתפעילה
 1