חיפוש: ג'ת (בגליל)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514589555אלראזי הדמיה ושירותים רפואיים בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513841981ביבאר גואהר בע"מחברה פרטיתפעילה
513846451ג.ר. ג'ת הפצה בע"מחברה פרטיתפעילה
512422296חברת ביבאר פהד בע"מחברה פרטיתפעילה
514618925מ.ב. לאספקה אבו סנאן בע"מחברה פרטיתפעילה
512534538עביד - ע. הובלות בטון בע"מחברה פרטיתפעילה
514529015עמק הסביון בע"מחברה פרטיתפעילה
513124222פרפקט סולושנס טכנולוג'י בע"מPERFECT SOLOTIONS TECHNOLOGY LTDLTDחברה פרטיתפעילה
 1