חיפוש: בקעת בית שאן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513430520אשד מרכז חינוך לאזרחות שלום ודמוקרטיהESHAD - CENTER FOR CITIZENSHIP PEACE AND DEMOCRACY EDUCATIONחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1