חיפוש: בן ציון 23

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513096263אל.בי.איי. לב בע"מL.B.I. LEV LTDחברה פרטיתפעילה
514911403ה.ט.ל.י ניהול פרויקטים בע"מH.T.L.I PROJECT MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
515026136ה.ט.ל.י. אחזקות ובניה בע"מחברה פרטיתפעילה
512137571הלל ורחל ליבוביץ בע"מחברה פרטיתפעילה
 1