חיפוש: בן ציון ישראלי 3

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515024644יפי הררי הנדסה בע"מYAFFI HARARY ENGINEERING LTDחברה פרטיתפעילה
511120156כנף רננים בע"מחברה פרטיתפעילה
511615411עדיס פיתוח תוכנה מערכות תוכנה בע"מADIS SOFTWARE DEVELOPMENT AND INFORMATION SYSTEMS LTD.חברה פרטיתפעילה
 1