חיפוש: בית הלל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514675412ביזיפלייס בע"מBUSYPLACE LTDחברה פרטיתפעילה
513982389גראונד נט בע"מGROUND NET LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512444894הנחות העיר בע"מחברה פרטיתפעילה
511846669חייש השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
540181229י. שפלר - א. שטמר ,משרד עורכי דיןשותפות כלליתפעילה
512969213מ. י. ג. י. ש. אחזקות בע"מM. Y. G. I. S. HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511559452מקון בניה (ישראל) בע"מMECON BUILDING (ISRAEL) LTDחברה פרטיתמחוקה
510505027משה ארבל בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540218484משה נסים , רינקוב , סנדרוביץ - עורכי דיןשותפות כלליתפעילה
512135328ר. פלג הדרכה וייעוץ בע"מחברה פרטיתפעילה
513066746שפרן עורכי דיןחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511234825תפרא בע"מTAFRA LIMITEDחברה פרטיתמחוקה
 1