חיפוש: בית הלל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511218125ארצנו תיירות פנים (1987) בע"מחברה פרטיתמחוקה
514152388מ.אנ.ל אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
512117565מידשן השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
514152412נווה ביכורים בע"מחברה פרטיתפעילה
511396616נתיבה 1989 הוצאה לאור בע"מחברה פרטיתמחוקה
511462673צרכנית בית הלל בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1