חיפוש: בית הכרם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511400558י.ש. - יעקב שחר בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511550147א.פ.ק. תעשיות בטון בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511695769א.ר.צ. חב' לבניה ויזום פרויקטים (1992) בע"מחברה פרטיתפעילה
511927667א.ר.צ. חברה לבניה, להשקעות ופיתוח (1994) בע"מחברה פרטיתפעילה
550010177אי אנד אר אסוסיאטס שותפות מוגבלת 1989שותפות מוגבלתפעילה
513495820אי.וי אפ. שירותים אירופיים בע"מI.V.F. EUROPEAN SERVICES LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513905885איילה ביטחון בע"מחברה פרטיתפעילה
511974735אימפקט אנרג'י השקעות בע"מIMPACT ENERGY INVESTMENTS LTD.חברה פרטיתפעילה
514678648אמוץ טפרברג בע"מAMOTZ TEPERBERG LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510568223אמין מסגרות ונגרות בעמחברה פרטיתפעילה
511839375אמריקן טכניק בע"מAMERICAN TECHNIC LTD.חברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
512981127אר.אי.די. גלובל אינווסטמנטס בע"מR.E.D. GLOBAL INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
511722142ב.ה.ק. חברה לבנין והנדסה בע"מB.H.K.- CONSTRUCTIONS & ENGINEERING CO. LTD.חברה פרטיתמחוקה
510919079ב.ע. -יבוא והפצה בע"מחברה פרטיתפעילה
512806522באלקו נכסים והשקעות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512558859בד"ץ "בית יוסף" בע"מחברה פרטיתפעילה
513564674בודאפשטי אלשו סמו יוגיטנאץ אירודה בע"מBUDAPESTI 1. SZAMU JOGTANCSOSI IRODA LTDחברה פרטיתפעילה
515038495בכורי הכרם בע"מBIKUREY HAKEREM LTDחברה פרטיתפעילה
512662453גוג הפקות ותקשורת בע"מחברה פרטיתפעילה
510267537גוש 163 חלקות 53 ו 54 בע'מחברה פרטיתמחוקה