חיפוש: ביאליק 5

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511408056"מסמך" שרותים משפטיים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514611201אור חידושים בע"מOR NOVELTIES LTDחברה פרטיתפעילה
514855980בלינה סנדל בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511623076ברעלי אדריכלים בע"מBARELI ARCHITECTS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
510431349חיים ליברמן בעמחברה פרטיתמחוקה
513007997לינקים בע"מLINKIM LTDחברה פרטיתפעילה
515021681ניו ראן בע"מNEW RUN LTDחברה פרטיתפעילה
513016642ספרקי מסחר והשקעות בע"מSPARKY MARKETING AND INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514170091עמוס ה. אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
515186591קולנוע חדש - כוכב בע"מחברה פרטיתפעילה
510963580קולנוע חדש בע"מחברה פרטיתפעילה
 1