חיפוש: אזור תעשיה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512561812אקווה מערכות אלקטרומכניות בע"מAQUA ELECTROMECHANIC SYSTEMS LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
 1