חיפוש: אזור התעשייה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513236695אופטיסקופ טכנולוגיות בע"מOPTISCOPE TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
512936139אלישע - טכנולוגיות רפואיות בע"מELISHA - MEDICAL TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
512936113גל - גג בע"מRollerRoof Ltdחברה פרטיתפעילה
512301268סולפאור בע"מSULFOR LTD.חברה פרטיתפעילה
 1