חיפוש: אבא הלל בית סילבר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512444894הנחות העיר בע"מחברה פרטיתפעילה
540181229י. שפלר - א. שטמר ,משרד עורכי דיןשותפות כלליתפעילה
512969213מ. י. ג. י. ש. אחזקות בע"מM. Y. G. I. S. HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511559452מקון בניה (ישראל) בע"מMECON BUILDING (ISRAEL) LTDחברה פרטיתמחוקה
540218484משה נסים , רינקוב , סנדרוביץ - עורכי דיןשותפות כלליתפעילה
513066746שפרן עורכי דיןחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1