TZOFFYS 1818 LTD

להדפסה
הקמת חברה בע"מ
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות TZOFFYS 1818 LTD
לחיפוש סימני מסחר העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות TZOFFYS 1818 LTD
לחיפוש הודעות ילקוט הפרסומים העשויות להיות קשורות לתאגיד/שותפות TZOFFYS 1818 LTD

מספר תאגיד:560009839מעודכן לתאריך:11/10/2017
שם תאגיד (עברית):TZOFFYS 1818 LTDשם תאגיד (אנגלית):
סטטוס:פעילהסוג תאגיד:חברת חו"ל
סוג חברה ממשלתית:חברה לא ממשלתיתסוג מגבלות:לא מוגבלת
מדינה:ישראליישוב:רמת גן
כתובת:תובל 21
מיקוד:5252236תא דואר:3354
אצל:צופיוף אבנר
מטרת החברה/השותפות:לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
תיאור החברה/השותפות:לעסוק בכל תחומי ההשקעות
דוח שנתי אחרון שהוגש:2017חובות לרשם החברות:
מעמד חברה מפירת חוק:
מחיקת חובות לרשם החברות

פרטים נוספים »

תיאור מפורט:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:

תוצאות Google »