MERCATOR RESEARCH LTD

להדפסה
הקמת חברה בע"מ
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות MERCATOR RESEARCH LTD
לחיפוש סימני מסחר העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות MERCATOR RESEARCH LTD
לחיפוש הודעות ילקוט הפרסומים העשויות להיות קשורות לתאגיד/שותפות MERCATOR RESEARCH LTD

מספר תאגיד:513054338מעודכן לתאריך:30/09/2017
שם תאגיד (עברית):MERCATOR RESEARCH LTDשם תאגיד (אנגלית):MERCATOR RESEARCH LTD
סטטוס:פעילהסוג תאגיד:חברה פרטית
סוג חברה ממשלתית:חברה לא ממשלתיתסוג מגבלות:מוגבלת
מדינה:ישראליישוב:תל אביב - יפו
כתובת:ברלין אליהו 9
מיקוד:6958438תא דואר:
אצל:זילברג דינד
מטרת החברה/השותפות:לעסוק בכל עיסוק חוקי
תיאור החברה/השותפות:אסף ידיעות חקר שווק
דוח שנתי אחרון שהוגש:2017חובות לרשם החברות:0
מעמד חברה מפירת חוק:
מחיקת חובות לרשם החברות

פרטים נוספים »

תיאור מפורט:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:

תוצאות Google »