INTERBEL INTERNATIONAL TRADE LTD

להדפסה
הקמת חברה בע"מ
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות INTERBEL INTERNATIONAL TRADE LTD
לחיפוש סימני מסחר העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות INTERBEL INTERNATIONAL TRADE LTD
לחיפוש הודעות ילקוט הפרסומים העשויות להיות קשורות לתאגיד/שותפות INTERBEL INTERNATIONAL TRADE LTD

מספר תאגיד:511612723מעודכן לתאריך:19/10/2017
שם תאגיד (עברית):INTERBEL INTERNATIONAL TRADE LTDשם תאגיד (אנגלית):
סטטוס:מחוקהסוג תאגיד:חברה פרטית
סוג חברה ממשלתית:חברה לא ממשלתיתסוג מגבלות:לא מוגבלת
מדינה:יישוב:שדרות
כתובת:אזור תעשיה חדש
מיקוד:תא דואר:587
אצל:
מטרת החברה/השותפות:לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
תיאור החברה/השותפות:לעסוק בכל הקשור במכירות מסחר העברה ושיווק של טכנולוגיות
דוח שנתי אחרון שהוגש:חובות לרשם החברות:34,132
מעמד חברה מפירת חוק:
מחיקת חובות לרשם החברות

פרטים נוספים »

תיאור מפורט:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:

תוצאות Google »