BUYCATCHER ISRAEL LTD

להדפסה
הקמת חברה בע"מ
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות BUYCATCHER ISRAEL LTD
לחיפוש סימני מסחר העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות BUYCATCHER ISRAEL LTD
לחיפוש הודעות ילקוט הפרסומים העשויות להיות קשורות לתאגיד/שותפות BUYCATCHER ISRAEL LTD

מספר תאגיד:512496886מעודכן לתאריך:25/09/2017
שם תאגיד (עברית):BUYCATCHER ISRAEL LTDשם תאגיד (אנגלית):
סטטוס:מחוסלת מרצוןסוג תאגיד:חברה פרטית
סוג חברה ממשלתית:חברה לא ממשלתיתסוג מגבלות:לא מוגבלת
מדינה:יישוב:תל אביב - יפו
כתובת:אבשלום חביב 6
מיקוד:תא דואר:
אצל:משפחת רויזמן
מטרת החברה/השותפות:לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
תיאור החברה/השותפות:סחר יבוא יצוא לרבות אחזקות מניות
דוח שנתי אחרון שהוגש:חובות לרשם החברות:
מעמד חברה מפירת חוק:
מחיקת חובות לרשם החברות

פרטים נוספים »

תיאור מפורט:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:

תוצאות Google »