עתיד מושלם בע"מ

להדפסה
הקמת חברה בע"מ
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות עתיד מושלם בע"מ
לחיפוש סימני מסחר העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות עתיד מושלם בע"מ
לחיפוש הודעות ילקוט הפרסומים העשויות להיות קשורות לתאגיד/שותפות עתיד מושלם בע"מ

מספר תאגיד:515046985מעודכן לתאריך:08/10/2017
שם תאגיד (עברית):עתיד מושלם בע"משם תאגיד (אנגלית):
סטטוס:פעילהסוג תאגיד:חברה פרטית
סוג חברה ממשלתית:חברה לא ממשלתיתסוג מגבלות:מוגבלת
מדינה:ישראליישוב:עברון
כתובת: 0
מיקוד:2280800תא דואר:
אצל:ד.נ. גליל מערבי
מטרת החברה/השותפות:לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עסקים שפורטו בתקנון
תיאור החברה/השותפות:לעסוק בפעילויות לפי רישיונות שיינתנו לחברה לפי חוק משק החשמל ובפעולות נלוות להן. מבלי לגרוע בכלליות האמור החברה תעסוק ברכישת חשמל, באספקת חשמל לצרכנים, מנייה וגביית תמורה
דוח שנתי אחרון שהוגש:2017חובות לרשם החברות:0
מעמד חברה מפירת חוק:
מחיקת חובות לרשם החברות

פרטים נוספים »

תיאור מפורט:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:

תוצאות Google »