א.א. שפיר ניהול ושווק בע"מ

להדפסה
הקמת חברה בע"מ
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות א.א. שפיר ניהול ושווק בע"מ
לחיפוש סימני מסחר העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות א.א. שפיר ניהול ושווק בע"מ
לחיפוש הודעות ילקוט הפרסומים העשויות להיות קשורות לתאגיד/שותפות א.א. שפיר ניהול ושווק בע"מ

מספר תאגיד:511217002מעודכן לתאריך:17/10/2017
שם תאגיד (עברית):א.א. שפיר ניהול ושווק בע"משם תאגיד (אנגלית):0.E.SHAFIR (MANAGEMENT AND MARKETING ) LTD
סטטוס:בפרוק ע"י ביהמ"שסוג תאגיד:חברה פרטית
סוג חברה ממשלתית:חברה לא ממשלתיתסוג מגבלות:מוגבלת
מדינה:ישראליישוב:עין ורד
כתובת: 0
מיקוד:4069600תא דואר:80
אצל:
מטרת החברה/השותפות:לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
תיאור החברה/השותפות:מסחר
דוח שנתי אחרון שהוגש:2012חובות לרשם החברות:7,420
מעמד חברה מפירת חוק:
מחיקת חובות לרשם החברות

פרטים נוספים »

תיאור מפורט:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:

תוצאות Google »