אשכול תוצרת איכות בע"מ

להדפסה
הקמת חברה בע"מ
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אשכול תוצרת איכות בע"מ
לחיפוש סימני מסחר העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אשכול תוצרת איכות בע"מ
לחיפוש הודעות ילקוט הפרסומים העשויות להיות קשורות לתאגיד/שותפות אשכול תוצרת איכות בע"מ

מספר תאגיד:514119692מעודכן לתאריך:04/10/2017
שם תאגיד (עברית):אשכול תוצרת איכות בע"משם תאגיד (אנגלית):
סטטוס:פעילהסוג תאגיד:חברה פרטית
סוג חברה ממשלתית:חברה לא ממשלתיתסוג מגבלות:מוגבלת
מדינה:ישראליישוב:שדי אברהם
כתובת: 12
מיקוד:8548000תא דואר:
אצל:משק 12 ,אצל רונן בן חיים
מטרת החברה/השותפות:לעסוק בכל עיסוק חוקי
תיאור החברה/השותפות:שווק תוצרת חקלאית
דוח שנתי אחרון שהוגש:2015חובות לרשם החברות:1,484
מעמד חברה מפירת חוק:מפירת חוק
מחיקת חובות לרשם החברות

פרטים נוספים »

תיאור מפורט:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:

תוצאות Google »